Spela mer ansvarsfullt

När man kommer igång med spelandet så är det ganska lätt att dras med i spänningen och faktiskt spela för mer pengar än vad man initialt hade planer på – något som tenderar att återspegla sig framförallt hos den skara vilka omfattas av kategorin “oerfarna”.

Därför så är det av stor vikt att man fokuserar på att spela ansvarsfull och utarbetar en plan för hur mycket som man ska göra av med. Det hela kräver dock en god portion av självbehärskning och disciplin.

För att du ska förstå hur du kan spela mer ansvarsfullt – samtidigt som du enklare kan identifiera symptom vilka antyder om att du faller inom riskzonen för att utveckla ett skadligt spelbeteende så kommer vi härnäst att illustrera en rad punkter vilka vanligtvis härleds till ämnet i fråga:

  • Du gör av med betydligt mer pengar än vad du initialt hade planerat på att göra.
  • Du avböjer att delta i aktiviteter vilka du tidigare varit lyrisk över att få delta i.
  • Du tackar nej till att umgås med nära och kära och väljer att spela istället.
  • Du upplever en konstant illamående i kombination med en hög nivå av ångest.
  • Du har som fokus att ständigt jaga förluster och försöka vinna tillbaka förlorade pengar.
  • Du ansöker om högkostnadskrediter för att kunna finansiera ditt spelande.

 

Om du identifierar dig själv i en av följande punkter så kan du vara på väg att utveckla ett skadligt spelbeteende! Just därför så måste du ta det hela på största allvar och göra allt i din makt för att undvika en personlig katastrof – på alla plan!

Om du inte riktigt vet var du ska vända dig så rekommenderar vi att du inleder ditt sökande efter hjälp genom att först kontakta din vårdcentral – där du även initierar en förfrågan till den ideella organisationen Stödlinjen.

Kontakt med Stödlinjen är helt befriad från några avgifter där du kommer slussas till en vederbörande handläggare som i sin tur förser dig med information och relevanta strategier om hur du ska börjat tackla dina problem.

Andra organisationer vilka opererar på en ideell basis men som i sin tur drivs i form av bidrag från den svenska staten återges i form av Spelberoendes Riksförbund och Spelberoende Gruppen.

Det kan även finnas en eller flera lokala föreningar (beroende på din hemvistelseort) vilka arbetar förebyggande och aktivt för att motverka spelberoende. Andra organisationer vilka ej har bidrag från staten återfinns inom den så kallade GA-rörelser vilka också kan hjälp dig att komma på rätt bana.

Det man måste komma ihåg i sammanhanget är att den största ansvaret gällande huruvida man kommer lyckas befria sig från ett skadligt spelbeteende beror på en själv och ingen annan – något som många individer med spelberoende ha problem att befatta sig med.

Istället så tenderar de att ha en föreställning om att någon annan ska lösa problemet åt de – något som tyvärr inte stämmer med verkligheten. När det kommer till kritan så måste man själv gör sig införstådd med sin problematik för att kunna befria sig från det hela.