Den svenska spellagen

Den svenska spellicensen – som för övrigt trädde i kraft per den 1:a januari 2019 kom att förändra den svenska spelmarknaden en gång för alla. Spelbolagen vakande upp till en ny verklighet där de fick finna sig i att behöva förhålla sig till en rad nya regler och bestämmelser.

För att du ska få möjligheten att skapa dig en adekvat bild gällande hur spellagen utformats – där vi även gör dig införstådd med de lagar och bestämmelser som det hela tenderar att återges av så kommer vi härnäst att diskutera den svenska spellicensen mer ingående.

Den största och mest påtagliga skillnaden när det kommer till den nya svenska licensen är att man i form av spelare endast kan åberopa en bonus per spelsida – något som i sin tur innebär att existerande spelare exkluderas från det hela.

Faktum är att man endast får erbjuda en bonus per spelare – något som i sin tur innebär att den välkomstbonus som tillhandahålls kan endast åberopas av nya spelare och ej av de som redan återfinns hos vederbörande plattform.

Med andra ord så kan man i form av svensk spelare glömma alla de bonusformer vilka tenderar att erbjudas innan den svenska licensen trädde i kraft där cashback-, lojalitets-, reload- och andra bonusar anses vara ett minne blott – åtminstone när det kommer till de spelbolag vilka lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Detta är dock inte allt utan den spelbolag som beviljas den svenska licensen måste även ha Spelpaus integrerat i sin plattform – där tjänsten i fråga får ej finnas längre bort än en knapptryckning – något som ofta resulterar att den måste placeras på startsidan.

När det kommer till utfärdandet av den svenska licensen så kan det hela komma att beviljas till alla de föreningar vilka man bedömer uppfyller de så kallade allmännyttiga ändamålet vilka även inkluderar de spelbolag som för närvarande erbjuder möjligheten att spela om pengar.

Vidare så får ej vadhållning i några former förekomma under de evenemang vilka i allmänhetens ögon bedöms som icke-lämpliga. Eventansvariga får endast tillhandahålla utvalda spelformer vilka godkänts på förhand.

Den identifierings- och registreringsmetod som endast får erbjudas vid spel hos svenska spelbolag vilka i sin tur lyder under tillsyn av Spelinspektionen får endast utgöras av BankID – där inga andra metoder tillåts!

Ovanstående utgör dock några av de punktera vilka den svenska spellicensen återges utav – där en överträdelse kan i sin tur komma att leda till ganska kostsamma viten – men även till att spelbolaget i fråga förlorar sin licens.

Det sistnämnda är något som vi fått bekanta oss med flera gånger i och med att ett antal spelbolag redan fått finna sig i att bli av med sin svenska licens – något som förhindrar de att kunna verka på den konkurrenskraftiga svenska spelmarknaden.

Även som den svenska licensen ämnar tjäna ett gott syfte så har den tyvärr medfört att många spelare upplever det hela som ett monopol – där man i själva verket vill förmå dem att spela mindre – då genom att tillämpa en rad regleringar vilka man i form av spelare har svårt att förlika sig med.