Oddssidor utan svensk licens

Vi som står bakom https://oddssidorutansvensklicens.se består av ett antal entusiaster vilka innehar ett nära samarbete med marknadens ledande instanser som ett led i att erbjuda dig objektiva och utvalda recensioner när det kommer till marknadens mest lukrativa oddssidor vilka ej verkar under en svensk licens.

Vårt fokus ligger i att ständigt utvärdera de oddssidor som återges på marknaden som ett led i att förse dig med adekvata tips – samtidigt som vi ämnar göra dig införstådd med den utvalda bettingsidan innan du går vidare till att registrera dig och börja spela med vederbörande spelbolag.

Som ett led i att bedöma de oddssidor vilka återges på denna webbplats tillämpar vi ett antal aspekter vilka vi avser väga tungt i form av underlag för att mer effektivt kunna bedöma den nivå som spelsidan i fråga för närvarande anses hålla.

Vi tillämpar en rad olika aspekter när det kommer till den övergripande bedömningen men på en generell nivå så tenderar vi rikta vår fokus främst på den säkerhet som erbjuds, bonusformer, betalmetoder och spelutbudet.

Förutom ovanstående så kan vi även komma att använda oss av anarkister där vi kan tänkas utvärderas RTP:n för de bettingsidor som erbjuds, de licenser som bettingsidan i fråga innehar samt andra element som vi kan komma att uppleva som viktiga inom sammanhanget.

Vi friskriver oss allt ansvar gällande den publicerade informationen vilken återges på denna sida. På grund av det så kan vi inte hållas ansvariga gällande hela eller de delar vilka återges – utan ansvaret ligger helt och hållet på spelaren i fråga att säkerställa att den information som återges faktiskt stämmer överens med den officiella informationen på spelbolagets sida.

Man måste således alltid kontrollera den information som återges på vår webbplats med det som återfinns hos vederbörande oddssida som ett led i att gardera sig mot obehagliga överraskningar i ett senare skede.

Om du har frågor eller andra funderingar när det kommer till informationen som återges på vår webbplats så är du mer än välkommen att initiera kontakt med oss genom att använda dig av den kontaktformulär som återges.

Vänligen uppmärksamma även att vårt svar kan komma att dröja beroende på hur stor arbetsbelastning som vi upplever för närvarande. Dock så kommer vi göra vårt bästa att besvara dina funderingar inom kortast möjliga tid.