spelpaus erbjuder

Spelpaus erbjuder möjligheten till en längre avstängning under tiden som den fortskrider

Om du inte är bekant med Spelpaus så är det hela en form av avstängningsregister som återfinns integrerat hos alla de spelplattformar vilka för närvarande lyder under tillsyn av myndighetsorganen Spelinspektionen.

Myndighetsorganet publicerade ett officiellt uttalande om att man kommer införa en rad förändringar gällande den så kallade nationellt baserade avstängningstjänsten – Spelpaus – där man kommer erbjuda spelarna möjligheten till att förlänga den nuvarande avstängningsperioden.

Det hela är inget som Spelpaus själva kommit fram till utan härleds till det faktum att antalet förfrågningar vilka kommit in från spelare på alla nivåer där man explicit uttrycker om att få stänga av sig under en betydligt längre period än vad som är möjligt idag.

Fasta avstängningsperioder

I skrivande stund så har man möjligheten att utesluta sig från allt spel under period på i form av 1, 3, 6 och 12 månader. För det tre första alternativen så kommer avstängningen i fråga att aktiveras så fort den valda perioden löpt ut.

För den sistnämnda perioden i form av 12 månader så är reglerna annorlunda i form av att man själv måste logga in hos Spelpaus och avaktivera det hela. Gör man inte det så kommer avstängningen att fortskrida innan man själv gör valet att avbryta den.

Det ska dock nämnas att man kan endast välja att inaktivera det hela efter att perioden på 12 månader löpt ut. Innan dess så är det inte möjligt att tillämpa några aktiva steg vilka skulle avaktivera det hela.

Den nya funktionen

Med hjälp av den nya funktionen som presenterats av Spelpaus så har man möjligheten att utöka den avstängning som man för närvarande valt att aktivera via Spelpaus – utan att den aktiveras i samband med att den valda perioden löper ut.

Även om det hela på förhand kan uppfattas som en mindre förändring så är den av stor betydelse för många – framförallt när det kommer till de spelare vilka dragit sig för att utesluta sig från spel under en period längre än 12 månader.

Målet med det hela är att tillhandahålla en betydligt mer flexibel och anpassningsbar avstängningstjänst – något som man i sin tur man hoppas kommer bidra till att fler svenskar erbjuds möjligheten att få ordning på sina spelproblem.

Introducering av nya funktioner

Spelinspektionen gick även ut med ett pressmeddelande i samband med utannonseringen av att förlänga en avstängning där man även presenterade andra funktionen vilka man ämnar införa snarast.

Några av de utannonserade förändringarna är att göra webbplatsen kommer få en ny design – något man menar kommer bidra till en högre nivå av användarvänlighet – där fokus kommer ligga på att tydligare förmedla den information som presenteras.

Några av de förändringar vilka man har planer på att införa är att erbjuda en högre nivå av vägledning – framförallt när det kommer till arbetet med spelberoende.

Inga betydande förändringen för existerade avseende

Alla de spelare vilka för närvarande är avstängda via Spelpaus kommer ej att påverkas av de förändringar vilka planeras att införas. Det kommer således vara lika enkelt att stänga sig från allt spelande hos de svenska spelbolag i form av en enda knapptryckning.

De spelbolag vilka valt att lyda under den svenska licensen kommer även i fortsättningen att omfattas av samma rutiner som ett led i att kontrollera spelarna mot den databas som hanterar avstängningarna.