Svenska casino

För att kunna förse dig med en objektiv bild gällande de primära skillnaderna med svenska spelbolag kontra de utländska så kommer vi i denna guide att fokusera mer ingående på de primära skillnaderna där vi även ämnar förse dig med andra tips och råd som vi anser vara av vikt när det kommer till ämnet i fråga.

På en generell plan så skiljer sig inte de svenska spelbolagen från de utländska konkurrenterna – åtminstone inte när det kommer till den funktionella aspekten – där även spelformerna tenderar att ha samma utvecklare.

Det som dock skiljer de åt är de reglerna vilka återfinns i den svenska licensen som i sin tur reglerar hur de svenska spelbolagen får sköta sin verksamhet – där de utländska spelbolag i och med avsaknaden av tillsyn från Spelinspektionen ej behöver förhålla sig till några sådana regler.

Oddsidor utan svensk licens


 • Bättre odds
 • Inga spelgränser
 • Spela utan Spelpaus
5.0

Oddsidor utan Spelpaus


 • Spela utan Spelpaus
 • Många stora bonusar
 • Boostade odds
5.0

Bäst spelsidor utan svensk licens


 • Nätets bästa spelsidor
 • Betting & Casino
 • Snabba insättningar
5.0

Nya spelsidor


 • Nya spelsidor och spel
 • Hämta nya bonusar & spins
 • Enormt utbud av odds & slots
5.0

Spela Skattefritt


 • EU licens gör vinster skattefria
 • Stora bonusar
 • Spela utan licens & Spelpaus
5.0

Den svenska spellicensen i korthet

För att du enklare ska förstå skillnaderna mellan svenska och utländska spelbolag så kommer vi härnäst att lista de primära reglerna gällande den svenska spellicensen (i sin korthet) – där vi gör dig uppmärksam på några av de aspekter vilka tenderar att vara föremål för en hätsk debatt.

Själva licensen infördes initialt för att stävja den alarmerande ökningen av spelare vilka bedöms löpa risk för att utveckla skadliga spelmönster – eller redan hade utvecklat en form av spelberoende – där den sistnämnda även krävde adekvat behandling.

Ett annat element som kommit att bidra till att den svenska licensen infördes initialt är att myndigheterna önskade får en större kontroll över de spelbolag vilka ämnad verka på den svenska marknaden – framförallt när det kommer till insynen i deras verksamhet.

Även om licensen återges i form av ett stort antal regleringar och bestämmelser så tenderar de mest anmärkningsvärda att återges i form av följande punkter:

 • Spelpaus är obligatorisk och måste finnas integrerad för varje svenskt spelbolag.
 • Man måste förmå spelaren att definiera sina personliga insättnings- och förlustgränser.
 • Den marknadsföring som anammas måste initieras på ett icke missledande sätt.
 • Bonusformen som erbjuds får ej överstiga 100 kr per varje registrerad spelare.
 • Spelsidan måste använda sig endast av BankID vid registrering och identifiering.
 • Spelpaus får ej finnas placerat hos spelbolaget i fråga längre än en knapptryckning bort.

 

En annan aspekt som behöver återges inom sammanhanget är att alla de spelbolag vilka verkar under den svenska licensen lider även under tillsyn av den svenska myndighetsorganen i form av Spelinspektionen.

Det hela innebär rent konkret att Spelinspektionen kan vid varje givet tillfälle välja att utföra en inspektion – utan att för den delen behöva meddelande vederbörande spelbolag om vad som komma skall!

Vad innebär det rent konkret att spela hos utländska online casinon?

När man gör valet att börja spela hos utländska online casinon så kommer man att ej behöva förhålla sig till de begränsningar vilka återges ovan – där punkterna i fråga endast kan åberopas för alla de spelbolag vilka lyder under svenska licensen.

Faktumet är att de fördelar vilka återges vid spel hos utländska spelbolag konkurrerar ut (med råge) de svenska spelbolagen – där några av de mer påtagliga återges i form av nedanstående lista:

 • Tillgången till obegränsade bonusformer i kombination med frekventa kampanjer.
 • Avsaknaden av krav om att behöva identifiera personliga insättnings- och förlustgränser.
 • Möjligheten att få inträde till de lukrativa VIP-klubbar som endast utvalda bjuds in till.
 • Ingen tresekundersregel vid spel hos de slots vilka erbjuds av spelbolaget i fråga.
 • Möjligheten att avnjuta betydligt fler speltitlar i och med betydligt högre antal utvecklare.

 

Med andra ord så har man förhållandevis ytterst lite regler att behöva förhålla sig till – där de främst återges i form av den bonus som erbjuds – eftersom det hela tenderar att erbjudas i form av en rad villkor och regler.

Hur säkra är de utländska online casinon i jämförelse med de svenska spelsidorna?

När man diskutera säkerhetspakten så måste man klargöra att de svenska spelbolagen inte på något sätt bedöms som mer säkra än de utländska – till skillnad från det som Spelinspektionen fota tenderar att trycka på i sin marknadsföring.

Faktum är att om spelbolaget i fråga innehar en aktiv spellicens från ett utländskt spelbolag – exempelvis MGA eller EMTA – så får den anses vara lika säker som deras respektive svenska konkurrenter. 

Faktum är att de aktiva spelarna spelar med en hög nivå av säkerhet – något som i sin tur innebär att de spelsidor vilka lyder under det hela vara föremål för en ganska hård tillsyn – i likhet med den som återges av den svenska Spelinspektionen.

Dock så slipper man i form av spelare berömda sig med att behöva förhålla sig till en rad regler vilka återges i form av insättningar, bonusar och förluster – utan får istället möjligheten att spela på det sättet som man anser sig vara befogat!

Bryter man mot några lagar vid spel hos utländska spelbolag?

När man gör valet att registrera sig hos en av de utländska spelbolag vilka för närvarande återfinns på marknaden vilka i sin tur ej regleras av Skolinspektion så kommer man ej att bryta mot några svenska lagar – garanterat!

Den enda lag som man kan tänkas hypotetiskt bryta mot är lagen om beskattning av vinster – ett ämne som vi återkommer lite senare till i guiden där vi även redogör för när och hur du kan komma att behöva skatta – men även när du kommer undan med det hela.

I skrivande stund så har ej den svenska regeringen presenterat några lagar vilka skulle komma att förbjuda svenska spelare från att registrera sig, sätta in pengar och således komma igång med spel hos de utländska spelbolagen.

Dock så stramar man åt det hela på andra sätt genom att rikta in sig på de betaltjänster vilka för närvarande samarbetar med de utländska spelbolagen – något som kan visa sig ha ganska stor påverkan.

Faktum är att de ansvariga redan har försatt sin plan i verket genom att skicka ut kravbrev till alla de betaltjänster vilka samarbetar med de utländska spelbolagen där man hotar med vite om de ej omedelbart slutar upp med det hela!

Beskattning av genererade vinster

Beskattning av de vinster som man generat vid spel hos utländska spelbolag beror först och främst på de spellicens(er) som spelbolaget i fråga för närvarande fått utfärdat. För att man ska komma undan (lagligt) med att betala skatt för de vinster som man genererat vid spel hos de utländska spelbolagen så måste följande punkter uppfyllas:

 • Den utländska spelsidan måste ha åtminstone en licens från en instans inom EU-/EE.
 • Spelbolaget ifråga får ej under några omständigheter marknadsföra sig mot svenskar.
 • Det får ej förekomma text på webbplatsen som återigen på den svenska språket.
 • Kundtjänsten får ej erbjuda möjligheten till att kommunicera via den svenska språket.
 • Spelbolaget i fråga få ej erbjuda möjligheten att placera spel med den svenska kronan.

 

Om spelbolaget i fråga bryter mot endast en av ovanstående punkter så kommer man i form av svensk att anses vara skyldig till att betala skatt på alla sina framtida vinster vilka man mäktar med att generera hos vederbörande online casino.

Det ska dock understryka att punkterna ovan tenderar att vara svårtolkade och ytterst objektiva – framförallt när det kommer till den text som återges på webbplatsen eftersom många spelbolag helt enkel glömmer bort att de publicerat text på svenska vid ett tidigare tillfälle.

Skulle det uppdagas dock för Skatteverket att delar av texten återges på svenska – där det ofta räcker med att en enda mening – så kan man i form av inhemsk spelare göra sig skyldig till att behöva betala skatt – trots att man inte ens är medveten om det hela.

Ovanstående innebär att man har ett stort ansvar i form av spelare där man måste göra allt i sin makt för att säkerställa att man spelar hos ett spelbolag med en licens som befriar en från behovet av att betala skatt för sina framtida vinster!

Slutsats

Vid det här laget så är du införstådd med det faktum att de största skillnaderna gällande svenska spelbolag kontra de nackdelar återges i form av att man i rollen som spelare slipper förhålla sig till en massa regler gällande hur man egentligen ska välja att spela.

Istället så lägger vederbörande spelbolag ansvaret på spelarna utan att påtvinga de en massa regler – vilka i ärlighetens namn kommit att orsaka mer skada än nytta – framförallt när det kommer till den svenska marknaden.

För att avrunda det hela så bör man sikta på att spela hos svenska spelbolag om man har svårt att kontrollera sitt spelande – där man kan välja att åberopa Spelpaus som ett led i att förhindra sig själv från att orsaka en ekonomisk härdsmälta.

Å andra sidan, är man en spelare som önskar avnjuta en härlig och adrenalinfylld spelstund me den förhållandevis god balans över sitt spelande utan att behöva anpassa sig till en massa regler gällande insättningar och förluster – så bör man sikta på att välja de utländska spelbolagen alla dagar i veckan!